VPSPika.Com Shop VPS ,Proxy và Tài Khoản tự động

Trang chủ Đơn hàng Thông tin

VPS Trial Sing 2core 2gb hạn sử dụng 30 ngày !

99.000đ

Bảo hành 30 ngày, dùng treo game nhẹ NRO,Làng Mộc Diệp,Làng Lá , GRO,Teamobi
Mặc định winserver 2012 , cần win khác liên hệ page sau khi mua hàng xong !
Không bảo hành khi treo quá 90% CPU trong thời gian dài !
Không phù hợp lưu trữ dữ liệu lâu dài ! Nếu vps sập AD sẽ bù VPS mới ! 

VPS Trial Sing 2core 2gb hạn sử dụng 30 ngày !
Bảo hành 30 ngày, dùng treo game nhẹ NRO,Làng Mộc Diệp,Làng Lá , GRO,Teamobi
Mặc định winserver 2012 , cần win khác liên hệ page sau khi mua hàng xong !
Không bảo hành khi treo quá 90% CPU trong thời gian dài !
Không phù hợp lưu trữ dữ liệu lâu dài ! Nếu vps sập AD sẽ bù VPS mới ! 

Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này